Nhiệm vụ các bộ môn năm học 2013-2014

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

MÔN ÂM NHẠC THCS - NĂM HỌC 2013-2014

               (Kèm theo Công văn số 552 /PGDĐT-THCS ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Phòng GDĐT  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2013-2014)

  1. Thực hiện kế hoạch dạy học

  - Căn cứ điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học, khả năng tiếp thu của học sinh, nhà trường cần tổ chức dạy học cho phù hợp, trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, Chuẩn kiến thức, kĩ năng từng cấp học của Bộ GDĐT và tài liệu phân phối chương trình tham khảo của Sở; các phòng GDĐT, các trường THCS chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học (phân phối chương trình tham khảo đính kèm), chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, phù hợp với điều kiện của địa phương, của trường; trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. Đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất trong thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì. . .

Quý thầy cô click vào đường line sau để tải tập tin về: 

http://www.mediafire.com/download/c1i6y2gx8oa125a/HDNV_cac_bo_mon_-2013-2014.rar